Saldētavu un aukstuma kameru noma

  • Aukstuma kameru un saldētavu kopējā platība 7000m²
  • Aukstuma kamerās ir iespējama temperatūras režīma ieregulēšana robežās no +2° līdz +6°C
  • Saldētavās ir iespējama temperatūras ieregulēšana līdz -18°C
  • Temperatūras režīmu nodrošina centralizēta un droša, ar freonu darbināma aukstuma ražošanas sistēma
  • Mazākā temperatūras režīma kameru platība ir 55m²
  • Telpas atbilst PVD prasībām

Ar pilno Biznesa parka Abava pakalpojumu cenrādi Jūs varat iepazīties šeit.