Fiziskā apsardze

Fiziskās apsardzes pakalpojums sevī ietver nekustamā īpašuma, kravas vai citas kustamās mantas vai vērtību fizisko apsardzi.

Paklapojumu sniedz kvalificēti darbinieki lietišķā vai formas tērpā, kuri ir ieguvuši speciālu apmācību un ir saņēmuši apsardzes darbinieka sertifikātu, izmantojot speclīdzekļus un nepieciešamības gadījumā – ieroci.

Ar pilno Biznesa parka Abava pakalpojumu cenrādi Jūs varat iepazīties šeit.