Video monitorings

Piedāvājam veikt pastāvīgu objekta video monitoringu, tiešsaistē sekojot līdzi notiekošajam objektā un, drošības draudu gadījumā, operatīvi pieņemot lēmumus par turpmākām darbībām.

Izmantojot tehniskos līdzekļus veicam attālinātu ar Klientu saskaņotu objekta apmeklētāju plūsmas kontroli. Šis mūsdienīgais risinājums sniedz iespēju Klientam optimizēt fiziskā personāla izmantošanu objektā.

Ar pilno Biznesa parka Abava pakalpojumu cenrādi Jūs varat iepazīties šeit.